Christian d. 1.s kapel - Helligtrekongers kapel

Det første kapel, de besøgende møder, er Christian 1.'s kapel, der blev opført i 1460'erne, og som oprindelig kaldtes Helligtrekongers kapel. Kongens formål med kapellet var at gøre det til samlingssted for den ridderorden han indstiftede, som var begyndelsen til den berømte Elefantorden. Både Christian den 1. selv (1426-1481) og hans dronning Dorothea (ca. 1430-1496) blev gravsat under gulvet, og et par prunkløse sten fra nyere tid markerer gravene. Kongeparret opfattede selve kapellet som deres egentlige monument.

I dag præges rummet af to vældige monumenter i renæssancestil, nærmest udformet som klassiske templer, der vogtes af drabanter i romerske dragter. Det ældste - til venstre - er rejst over Christian 3. (1503-1559) og hans dronning Dorothea (1511-1571); men det er kun kongen selv, der i skikkelse af alabasterfigurer, pryder monumentet. På låget hviler han i fuld rustning; på baldakinen knæler han i bøn.


Frederik 2.s gravmæle.
Ved siden af Christian 3.s monument står mindesmærket for sønnen Frederik 2. (1534-1588) og dronning Sofie (1557-1631). Mesteren var Gert van Egen, der arbejdede på monumentet i årene 1594-98, og han har i hovedsagen ladet sig nøje med at kopiere faderens gravmæle.

Originale og interessante er dog de relieffer på monumentets sider, der skildrer scener fra kongens felttog mod Ditmarsken i 1559 og fra Den nordiske syvårskrig (1563-70.) Blandt de mange detaljer ser man soldater rykke frem til slag i datidens karakteristiske slagorden, det vil sige pikenerer med lange lanser i midten og musketerer med bøsser udenom, samt belejringer af de tre vigtige fæstninger Bohus, Akershus og Varberg.

De to store gravmæler er tomme, idet både Christian 3. og Frederik 2., såvel som deres dronninger, ligger i kister i lave krypter under gulvet.

Kilde: Roskilde Domkirke
00. Christian1 Christian 1. (1426-1481) og Dronning Dorothea (af Sachsen) (9. juli 1511 - 7. oktober 1571)
Christian 1. (1426-1481) og Dronning Dorothea (af Sachsen) (9. juli 1511 - 7. oktober 1571)
01. Christian3 Christian 3. (12. august 1503 – 1. januar 1559)
Christian 3. (12. august 1503 – 1. januar 1559)
01a. Christian d. 3. og Dorthea01 Christian d. 3. og Dronning Dorthea
Christian d. 3. og Dronning Dorthea
01b. Christian d. 3. og Dorthea02 Christian d. 3. og Dronning Dorthea
Christian d. 3. og Dronning Dorthea
01c. Christian d. 3. og Dorthea03 Christian d. 3. og Dronning Dorthea
Christian d. 3. og Dronning Dorthea
02. Frederik2 Frederik 2. (1. juli 1534 – 4. april 1588)
Frederik 2. (1. juli 1534 – 4. april 1588)
02a. Frederik d. 2. og Sophie01 Frederik d. 2. og Dronning Sophie
Frederik d. 2. og Dronning Sophie
02b. Frederik d. 2. og Sophie02 Frederik d. 2. og Dronning Sophie (af Mecklenburg) (4. september 1557 – 4. oktober 1631)
Frederik d. 2. og Dronning Sophie (af Mecklenburg) (4. september 1557 – 4. oktober 1631)
03a. Both Christian d. 3. og Frederik d. 2.'s sarkofager
Christian d. 3. og Frederik d. 2.'s sarkofager
04. Both Christian d. 3. og Frederik d. 2.'s sarkofager
Christian d. 3. og Frederik d. 2.'s sarkofager
04. Loft Loftet i Helligtrekongers kapel
Loftet i Helligtrekongers kapel
04a. Loft Loftet i Helligtrekongers kapel
Loftet i Helligtrekongers kapel
04b. Loft Loftet i Helligtrekongers kapel
Loftet i Helligtrekongers kapel