2018 - Sorø Slotskirke

Sorø Klosterkirke ligger i Sorø og er bygget som en gravkirke for Hvideslægten. Den berømteste af Hviderne, biskop Absalon, indkaldte cisterciensermunke fra Esrum Kloster i 1161 til at bygge kirken og klosteret. Munkene byggede i den tids nye materiale, teglsten.

Den stod færdig, da Absalon døde i 1201. Han blev begravet foran højalteret, og mange af Hviderne har gravplads i kirken. Det samme gælder kong Christoffer II , dronning Eufemia og deres søn, kong Valdemar Atterdag. Kong Christoffer og dronning Eufemia ligger i bronze-effegier på deres sarkofag sammen med et af deres seks børn, en lille pige, men alabast-udsmykningerne og den legemsstore figur på Valdemars fornemme gravmæle blev ødelagt, da en del af hvælvingen styrtede ned i 1651, så nu står kun den sorte granitsarkofag tilbage. Det er i øvrigt usikkert om barnefiguren på kong Christoffers epitafium forestiller datteren Agnes eller datteren Helvig; begge døde som børn.

I 1387 blev Margrethe I's søn kong Oluf 2. begravet i kirken – hans gravsten er nu indmuret i korets østvæg. Da dronning Margrethe døde i 1412, blev hun efter eget ønske ført til Sorø. Til munkenes store fortrydelse "bortførte" Roskildebispen Peder Jensen Lodehat dronningens lig kort tid efter, og hun blev bisat i Roskilde Domkirke d. 4. juli 1413.

Klosterkirken er en sand skatkiste af bemærkelsesværdige ting og finurligheder: den malede frise, der smykker væggene højt oppe ved loftet med spøjst udseende "fugl" for enden af den ene. Dette skulle være malet af en svend, der lavede et lidet flatterende billede af sin mester som en fugl med stort næb. Vi må tro, at mesteren havde en bemærkelsesværdig stor næse.

Kilde: Wikipedia
00 Sorø Slotskirke
Sorø Slotskirke
000 Sorø Slotskirke
Sorø Slotskirke
001 Sorø Slotskirke
Sorø Slotskirke
002 Sorø Slotskirke
Sorø Slotskirke
003 Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
004 Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
005 Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
006 Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
007 Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
008 Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
009 Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
Ærkebiskop Absalon (1158-1192)
010 Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
011 Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
012 Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
013 Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
014 Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
015 Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
Kong Christoffer 2. (1276-1332) and dronning Eufemia
016 Kong Valdemar 4. Atterdag (1320–1375 )
Kong Valdemar 4. Atterdag (1320–1375 )
0016 Kong Valdemar 4. Atterdag (1320–1375 )
Kong Valdemar 4. Atterdag (1320–1375 )
017