2018 - Sankt Katharine Kirke, Ribe

Klosteranlæggets opførelsestidspunkt er omkring 1240. Kirken har ligesom Ribe domkirke i perioder af sin historie været stærkt forfalden. Beliggenheden er uden for den middelalderlige bydels grænser på et sumpet terræn. Byggeriet er i sig selv et imponerende projekt: en åslyngning fyldes op med egetømmer, og herpå lægges sten på sten. Men grundlaget viste sig at være faretruende ustabilt.

Bygherrerne var dominikanere, en tiggerorden, der her i landet også kaldes sortebrødrene. Kirke og kloster fik navn efter Catharina, en lærd ægyptisk prinsesse, som led martyrdøden i 307 for sin tros skyld. Ved reformationen måtte munkene forlade både kirke og kloster, og i 1537 fik byen af kong Christian III brev på, at kirken nu var sognekirke.

Den nuværende kirke danner nordfløjen i klosteranlægget og strækker sig tillige øst for dette. Oprindelig var bygningen kortere, dækket af fællestag og forsynet med et messeklokkespir over østgavlen.

Størstedelen af den nuværende kirke stammer fra tiden efter 1433. Tårnet fra 1617 har oprindelig været meget højere, men det blev med tiden skævt og lod sig ikke bringe i lod. For at undgå en total sammenstyrtning valgte man at afkorte og skalmure det. Tårnets vestportal stammer fra 1746. Oven over denne ses Christian VI navnetræk.

Kilde: Wikipedia
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe01
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe02
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe03
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe04
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe05
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe06
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe07
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe08
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe09
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe10
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe11
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe12
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe13
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe14
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe15
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe16
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe17
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe18
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe19
20180219_Sankt Katharine Kirke, Ribe20