Christian d. 4.s kapel

Fra nordre sideskib er der indgang til Christian 4.'s kapel. Da Christian 4.s første hustru, Anna Cathrine, døde i 1612, besluttede han at opføre et nyt begravelseskapel til sin hustru og sig selv. Byggeriet blev straks sat igang i 1613, men trak ud. Først omkring 1640 stod kapellet færdigt. I Nederlandene havde Christian 4. fået udarbejdet et gravmæle, der efter hans død skulle opstilles i kapellet. Det blev opbevaret på Tøjhuset i København, som brændte i 1647 og gravmælet gik til i branden.

Udadtil var det færdigt 6 år før kongens død i 1648. Men hverken Christian 4. selv eller hans nærmeste efterfølgere magtede at give rummet et rigt udstyr alene bortset fra hofsmeden Caspar Finckes fantasifulde gitter, der lukker kapellet ud mod kirken, og som mesteren forsynede med den selvbevidste indskrift: »Caspar Fincke bin ich genant, diser Arbeit bin ich bekant« (»Jeg hedder Caspar Fincke og vedkender mig dette arbejde«).

Bygherren selv hviler i en ret beskeden kiste midt for gavlen, og på låget ligger hans rytterkårde. På hans venstre side ligger dronning Anne Cathrine (1575-1612) og på hans højre sønnen Christian (1603-1647), der som »udvalgt prins« skulle have fulgt faderen på tronen, men døde før ham.

Konge blev da Frederik 3. (1609-1670), der sammen med sin dronning Sofie Amalie (1628-1865) hviler i kobbersarkofager med messingdekorationer inden for indgangen til kapellet.

Kilde: Roskilde Domkirke
Christian4 Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
15. Christian d. 4.s kapel Christian d. 4.s kapel.
Christian d. 4.s kapel.
01. Christian d. 4 Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
02. Christian d. 4 Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
03. Christian d. 4 Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
04. Christian d. 4 Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
Christian 4. (12. april 1577 – 28. februar 1648)
Christian 4 - chosen prince Den Udvalgte Prins
Den Udvalgte Prins" Christian. skulle have fulgt faderen på tronen, men døde før ham i 1647 (1603-1647)
05. Den udvalgte prins Christian Den Udvalgte Prins
Den Udvalgte Prins" Christian. skulle have fulgt faderen på tronen, men døde før ham i 1647 (1603-1647)
06. Anna Cathrine Dronning Anne Cathrine (1575-1612)
Dronning Anne Cathrine (1575-1612)
Frederik3 Frederik d. 3. (18. marts 1609 – 9. februar 1670)
Frederik d. 3. (18. marts 1609 – 9. februar 1670)
08. Fredrik d. 3 Frederik d. 3. (18. marts 1609 – 9. februar 1670)
Frederik d. 3. (18. marts 1609 – 9. februar 1670)
10. Christian d. 4.s kapel Christian d. 4.s kapel.
Christian d. 4.s kapel.
11. Christian d. 4.s kapel Christian d. 4.s kapel.
Christian d. 4.s kapel.
12. Christian d. 4.s kapel Christian d. 4.s kapel.
Christian d. 4.s kapel.
13 Christian d. 4.s kapel Christian d. 4.s kapel.
Christian d. 4.s kapel.
14. Christian d. 4.s kapel Christian d. 4.s kapel.
Christian d. 4.s kapel.