Suserup Skov

Suserup skov er en meget smukt beliggende naturskov på skrænten ned mod Tystrup sø.

Suserup skov har helt tilbage fra det tidspunkt, hvor der i andre skove påbegyndtes en mere intensiv skovdyrkning, haft en særlig status - først som lystskov og senere fra 1920 som egentlig urørt skov. Stiftelsen har herigennem bibeholdt et lille stykke næsten urørt skov, som i dag er enestående for det nordvesteuropæiske lavland.

De meget gamle træer, det døde ved og de mange forskellige arter og aldre på træer, der findes i skoven, giver levemuligheder for en lang række arter, som er sjældne andre steder. Hertil kommer, at der i skoven er enestående muligheder for at studere den dynamik, som udspiller sig arterne imellem i den urørte skov på vore breddegrader.

DSC_001
DSC_002
DSC_003
DSC_004
DSC_005
DSC_006
DSC_007
DSC_008
DSC_009
DSC_010
DSC_011
DSC_012
DSC_013
DSC_014
DSC_015
DSC_016
DSC_017
DSC_018
DSC_019
DSC_020